top of page
추상적 인 배경

Metaverse DAO

แบ่งกำไรสุทธิ 70:30
เป็น Manager และ Sponsor ตามลำดับ

กำไรสุทธิ = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

표.png
สปอนเซอร์/ผู้ถือหุ้น
แฟนคลับ
ผู้จัดการ/กรรมการ

มนุษย์ดิจิทัล (Metahuman)

จะได้รับรายได้ในฐานะนักลงทุนทั่วไปของ JOJO

รายได้ของ "JOJO" จะถูกแจกจ่ายขึ้นอยู่กับปริมาณการถือครอง Token และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 

Copyright © 2021 All rights reserved by JOJO co.,ltd.

bottom of page